Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-28

Investment AB Öresund: Öresunds årsredovisning 2021

Investment AB Öresunds årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns nu tillgänglig på vår webbplats www.oresund.se samt  på https://news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Begäran om fysiskt utskick av årsredovisningen kan ske via e-post till info@oresund.se,via webbplatsen https://www.oresund.se/investerare/rapporter-pressmeddelanden/bestaell-rapporter/
eller på telefon 08 - 402 33 00.

Stockholm den 28 mars 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Denna information är sådan information som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2022 klockan 13.40 CET.

 

Författare Cision