Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-03

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 - 31 januari 2022

  • Substansvärdet[1] minskade med 8,4 procent till 135 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 9,9 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2022

Antal aktier Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 368 30 22,4
Stenhus Fastigheter 20 729 777 531 12 8,7
Catena Media[3] 5 700 000 487 11 8,0
Musti Group[4] 1 710 309 474 10 7,7
Ovzon 6 089 828 400 9 6,5
Scandi Standard 10 100 000 391 9 6,4
SEB 3 100 000 370 8 6,1
Bahnhof 7 375 000 276 6 4,5
Fabege 1 800 000 249 5 4,1
Nordnet 1 600 000 231 5 3,8
Övriga noterade 902 20 14,8
värdepapper
Summa noterade 5 678 125 92,9
värdepapper

Onoterade 245 5 4,0
värdepapper
Övriga tillgångar 192 4 3,1
och skulder,
netto[5]
Totalt 6 115 135 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 januari 2022 var 143,20 kronor.

KALENDER
Årsredovisning för 2021                                   Vecka 13, 2022
Delårsrapport, januari - mars 2022                 13 april 2022, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                                       20 april 2022 i Stockholm
Delårsrapport, januari - juni 2022                    8 juli 2022, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2022        11 oktober 2022, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2022 redovisas den 16 augusti 2022. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 februari 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 januari 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 843.584 till en genomsnittlig köpkurs om 151 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 35,00 kronor per teckningsoption.

[4] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 26,40.

[5] Varav likvida medel uppgick till 199 Mkr.

Författare Cision