Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-06

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 30 april 2020

· Substansvärdet[1] minskade med 24,4 procent till 99 kronor per
aktie

· SIX Return Index sjönk med 11,2 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2020

Antal aktier Marknadsvärde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade
värdepapper
Scandi Standard 10 100 000 648 14 14,4
Bilia 9 206 215 609 13 13,5
Fabege 3 588 272 420 9 9,3
SEB 4 500 000 361 8 8,0
Storebrand 5 000 000 245 5 5,4
Ovzon 5 009 426 229 5 5,1
Attendo 5 886 824 218 5 4,8
Bahnhof 7 375 000 190 4 4,2
Insr Insurance 36 882 371 158 3 3,5
Group
Bulten 2 900 000 149 3 3,3
Övriga noterade 950 21 21,1
värdepapper
Summa noterade 4 178 92 92,7
värdepapper
Onoterade - - -
värdepapper
Övriga tillgångar 328 7 7,3
och skulder,
netto[3]
Totalt 4 506 99 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2020 var 102,60
kronor.

KALENDER
Delårsrapport, januari - juni 2020 9 juli 2020, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2020 9 oktober 2020, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje
arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid
kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället
lämnas. Substansvärdet avseende juli 2020 redovisas den 14 augusti
2020. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större
dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats
www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 6 maj 2020

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08
- 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2020 klockan
08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket
motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund
(publ) ("Öresund"). Den 30 april 2020 uppgick antalet syntetiskt
återköpta egna aktier till 187.960 till en genomsnittlig köpkurs om
104 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Varav likvida medel uppgick till 334 Mkr.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investment-ab-oresund/r/oresunds-substansvard...
https://mb.cision.com/Main/1772/3104576/1242309.pdf

Författare Cision News