Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-04

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 30 april 2022

  • Substansvärdet[1] minskade med 18,8 procent till 116 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 17,4 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2022

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 1 347 30 25,5
000
Musti Group[3] 1 710 396 9 7,5
309
Scandi Standard 10 100 390 9 7,4
000
Catena Media[4] 5 700 365 8 6,9
000
SEB 3 100 347 8 6,6
000
Ovzon 6 089 295 6 5,6
828
Stenhus Fastigheter 20 729 292 6 5,5
777
Nordnet 1 600 276 6 5,2
000
Bahnhof 7 375 248 5 4,7
000
Q-linea 2 234 230 5 4,4
000
Övriga noterade 593 13 11,2
värdepapper
Summa noterade 4 779 105 90,4
värdepapper

Onoterade 249 5 4,7
värdepapper
Övriga tillgångar 113 2 2,1
och skulder,
netto[5]
Totalt, före 5 140 113 97,2
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning
Återlagd beslutad 148 3 2,8
ännu ej utbetald
utdelning[6]
Totalt, efter 5 288 116 100,0
återlagd beslutad
ännu ej utbetald
utdelning[6]

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2022 var 117,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari - juni 2022                             8 juli 2022, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2022                  11 oktober 2022, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2022 redovisas den 16 augusti 2022. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 4 maj 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund").
  Den 30 april 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 843.584 till en genomsnittlig köpkurs om 117 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 22,44.

[4] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 25,00 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 282 Mkr.

[6] Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.

Författare Cision