Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-03

Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 30 november 2021

  • Substansvärdet[1] ökade med 14,9 procent till 138 kronor per aktie
  • SIX Return Index steg med 32,4 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2021

Antal aktier Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 478 33 23,5
Stenhus Fastigheter 20 729 777 540 12 8,6
Musti Group[3] 1 710 309 520 11 8,3
Catena Media[4] 5 700 000 467 10 7,4
SEB 3 100 000 407 9 6,5
Scandi Standard 10 100 000 398 9 6,3
Ovzon 6 089 828 302 7 4,8
Fabege 1 950 000 296 7 4,7
Nordnet 1 600 000 272 6 4,3
Bahnhof 7 375 000 251 6 4,0
Övriga noterade 802 18 12,8
värdepapper
Summa noterade 5 732 126 91,2
värdepapper

Onoterade 303 7 4,8
värdepapper
Övriga tillgångar 247 5 3,9
och skulder,
netto[5]
Totalt 6 282 138 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 november 2021 var 143,00 kronor.

KALENDER

Bokslutskommuniké 2021                                                       27 januari 2022, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - mars 2022                                        13 april 2022, klockan 08.00 CET
Årsstämma                                                                              20 april 2022, klockan 14.00 CET i Stockholm

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 3 december 2021

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2021 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 november 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 738.417 till en genomsnittlig köpkurs om 152 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 29,68.

[4] Uppgifterna avseende "Marknadsvärde, Mkr", "Kr/aktie" och "Andel, %" inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 33,70 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 255 Mkr.

Författare Cision