Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-05

Investor använder överlåtelsebemyndigande

Årsstämman 2021 i Investor beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om överlåtelse av egna aktier. Aktierna kan överlåtas för att bland annat säkra åtaganden och kostnader sammanhängande med Investors program för långsiktig rörlig ersättning för medarbetare inom Investor och för syntetiska aktier utgivna som del av styrelsearvode. Investor meddelar härmed att bolagets styrelse har beslutat att utnyttja bemyndigandet för dessa syften.

Överlåtelse av egna aktier kan ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 6 maj 2021 fram till och med årsstämman 2022 till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 

Investor äger idag 1 266 113 B-aktier i Investor och kan maximalt komma att överlåta upp till 1 500 000 B-aktier (eller upp till 6 000 000 B-aktier efter genomförande av den aktiesplit som årsstämman beslutat om).
 

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Författare Cision