Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-31

Investor: Investor AB: Långsiktiga hållbarhetsmål för att ytterligare framtidssäkra verksamheten och bolagen

Investor har under flera år utvecklat ett strukturerat och
affärsdrivet hållbarhetsarbete och tar nu nästa steg. Som ett led i
detta arbete har Investors styrelse nu beslutat om tre fokusområden
och därtill relaterade hållbarhetsmål utifrån Investors påverkan och
roll som företag och ägare.

De tre områdena är:

· Affärsetik & Styrning
· Klimat & Resurseffektivitet
· Mångfald & Inkludering

"Idag tar vi nästa steg i vårt hållbarhetsarbete genom att tydliggöra
tre fokusområden och definiera långsiktiga mål för att ytterligare
framtidssäkra Investor och våra portföljbolag. Inom Investor har
detta hög prioritet. Vi kommer i linje med vår ägarmodell att arbeta
genom våra styrelserepresentanter med ambitionen att våra företag ska
bli eller förbli "best-in-class" och långsiktigt prestera bättre än
konkurrenterna", säger Johan Forssell, Investors koncernchef och VD.

Johan Forssell fortsätter:

"Affärsetik och styrning utgör grunden för vår ägarmodell och vi har
nolltolerans mot bristande affärsetik. Näringslivet spelar en viktig
roll i att stötta omställningen till en mer fossilfri ekonomi och vi
har satt ambitiösa mål för Investor och vår portfölj. Mångfald i form
av olika perspektiv och inkludering leder till bättre beslutfattande,
något som är helt avgörande i byggandet av långsiktigt framgångsrika
företag."

Affärsetik & Styrning

Investors Hållbarhetsriktlinjer definierar förväntningarna på Investor
som företag och Investors portföljbolag att utöva sina verksamheter
på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Dessa har nu tydliggjorts
ytterligare. Riktlinjerna innefattar bland annat att Investor och
portföljbolagen ska ha relevanta policys, processer och resurser för
att hantera och övervaka affärsetik och regelefterlevnad liksom ha
säkra visselblåsningssystem på plats.

Klimat & Resurseffektivitet

Klimatförändringarna accelererar snabbare än åtgärderna för att
motverka deras effekter. Näringslivet har en viktig roll i att agera
och genom nya innovativa lösningar motverka klimatförändringarna och
öka resurseffektiviteten.

Investor står bakom klimatmål som är förenliga med Parisavtalet och
har satt mål om att halvera utsläppen av växthusgaser per 2030.

Målen är:

· Att minska Investor CO\2e \utsläpp med 50 procent per 2030 jämfört
med 2016 (Investors Scope 1 och Scope 2 utsläpp)

· Att minska CO\2e \utsläpp från den totala portföljen med 50
procent per 2030 jämfört med 2016 (Investors Scope 3 utsläpp)

· Att säkerställa att alla portföljbolag sätter relevanta
reduktionsmål relaterat till deras produkter, tjänster och/eller
värdekedjor (portföljbolagens Scope 3 utsläpp).

Mångfald & Inkludering

Investor är övertygad om att långsiktigt framgångsrika bolag byggs av
individer med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Grupper
som karaktäriseras av mångfald och inkludering stimulerar innovation
och leder till bättre beslutsfattande. Investor strävar efter
mångfald i alla dimensioner: nationalitet, ursprung, ålder, kön,
utbildning liksom vad gäller skillnader i tänkande och erfarenheter.

Investor riktning och mål för 2030 är:

· Att aktivt främja mångfald i alla dimensioner liksom att uppmuntra
bolagen att göra detta

· Investor och alla portföljbolag ska mäta upplevd grad av
inkludering bland medarbetarna på regelbunden basis

· Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens styrelser och
koncernledningar utifrån ett övergripande portföljperspektiv och att
bibehålla en könsfördelning om 40/60 i Investors ledningsgrupp.

Läs mer om Investors Hållbarhetspolicy, Hållbarhetsriktlinjer och mål
www.investorab.com.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad
ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt
investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell
erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att
våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra
innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/investor/r/investor-ab--langsiktiga-hallbarhe...
https://mb.cision.com/Main/1084/3023899/1185764.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.