Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-09-02

Investor stödjer Agnafit Bidcos bud på Sobi

Investor har åtagit sig att acceptera dagens offentliga uppköpserbjudande från Agnafit Bidco[[[1]]] avseende aktierna i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) till ett pris om 235 kronor per aktie. Investor äger 107,6 miljoner aktier i Sobi, vilket motsvarar en kapital- och röstandel om 35,4 procent. Erbjudandet värderar Investors aktier i Sobi till 25,3 miljarder kronor, motsvarande 21 gånger investerat kapital eller en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) på 28 procent.

Som största ägare i Sobis föregångare Swedish Orphan International (SOI) och Biovitrum spelade Investor en avgörande roll i bildandet av Sobi 2010.

"Under Investors ägande har Sobi framgångsrikt byggt en ledande hemofiliverksamhet till stor nytta för patienterna. Dessutom har bolaget med vårt stöd breddat sin produktportfölj inom hematologi och immunologi, såväl organiskt som genom större förvärv. Detta har skapat betydande värden för Sobis och Investors aktieägare. Sobis styrelse har rekommenderat aktieägarna att acceptera budet. Vi anser att budet är finansiellt attraktivt. Advent International, den ledande parten i Agnafit Bidco, har en väldokumenterad erfarenhet av investeringar inom hälsovård.

Förutsatt att budet fullföljs kommer Investors finansiella position att stärkas ytterligare. Vi avser att använda vår stärkta kassa till att fortsätta att investera i befintliga och nya plattformsföretag inom Patricia Industries, investera selektivt inom Noterade Bolag liksom i EQT:s fonder", säger Investors koncernchef och vd Johan Forssell.

Investors åtagande att acceptera budet upphör under vissa förutsättningar, inklusive om en tredje part offentliggör ett konkurrerande erbjudande som motsvarar eller överstiger 251 kronor per aktie i Sobi och ett sådant erbjudande enhälligt rekommenderas av Sobis styrelse. För fullständiga detaljer, se Agnafit Bidcos budpressmeddelande idag.

Förutsatt att erbjudandet fullföljs förväntas transaktionen bli genomförd under det fjärde kvartalet 2021. Erbjudandets fullföljande är villkorat bland annat av att Agnafit Bidco erhåller samtliga erforderliga myndighetsgodkännanden och att erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Agnafit Bidco blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Sobi.

 

[1] Agnafit Bidco AB ägs indirekt av Advent International Corporation och Aurora Investments Pte Ltd, ett så kallat "nominated investment vehicle" till GIC Special Investments Pte Ltd, som är ett dotterbolag till GIC Pte Ltd.

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet 
070-550 35 00
viveka.hirdman-ryrberg@investorab.com (viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com)
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig 
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com 

Författare Cision