Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Inwido: Delårsrapport januari-mars 2020

Denna information är sådan information som Inwido AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23
april 2020, kl. 07:45 CET.

Ökad orderingång och stärkta marginaler, men osäkra marknadsutsikter

Första kvartalet 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 1 448 MSEK (1 443). Den organiska
tillväxten var -1%.

· Orderingången ökade med 9% och orderstocken ökade med 12% till 1
031 MSEK.

· EBITA ökade till 48 MSEK (45) och EBITA-marginalen ökade till 3,3%
(3,1%).

· Operationell EBITA ökade till 48 MSEK (45) och den operationella
EBITA-marginalen ökade till 3,3% (3,1%).

· Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,58).
· Nettoskuldsättningen minskade till 2,3x operationell EBITDA
(2,8x).

· Kerstin Lindell och Christer Wahlquist valdes till nya
styrelseledamöter i samband med extra bolagsstämma i januari.

· Med anledning av Covid-19 pandemin beslutade styrelsen att dra
tillbaka förslaget om utdelning.

Koncernchefen kommenterar:
"Trots den omskakande och allvarliga utvecklingen av Covid-19 pandemin
var Inwidos första kvartal 2020 huvudsakligen i linje med våra
förväntningar. Försäljningen var i nivå med föregående år, marginalen
stärktes, kassaflödet var positivt för säsongen, orderingången var
god och vi har samtidigt arbetat målmedvetet för att ha hög beredskap
för kommande utmaningar. Nettoomsättningen under första kvartalet
uppgick till 1 448 MSEK (1 443). Operationell EBITA ökade till 48
MSEK (45) och den operationella EBITA-marginalen var 3,3 procent
(3,1). Sett över en årscykel är det första kvartalet under normala
omständigheter Inwidos svagaste, såväl omsättnings- som
resultatmässigt.

Ökad orderingång i våra affärsområden
Under det första kvartalet fortsatte Affärsområde Syd sin positiva
utveckling, med god tillväxt. Försäljningen ökade med 9 procent och
operationell EBITA steg till 67 MSEK (60), vilket lyfte den
operationella EBITA-marginalen till 11,0 procent (10,9). Inwidos
danska bolag presterade starkt överlag och uppvisade en god tillväxt
och stark orderingång. Däremot tvingades våra tre brittiska bolag
till närmast full stängning i slutet av mars på grund av allmänna
direktiv från den brittiska regeringen. De står dock redo att snabbt
starta, när begränsningarna lyfts. e-Commerce fortsatte utvecklas
positivt, växte med 19 procent och utgör därmed 10 procent av
koncernens försäljning i kvartalet.

Inom Affärsområde Nord såg vi ett trendbrott när orderingången ökade
med 7 procent jämfört med motsvarande period föregående år och
orderstocken var 9 procent högre vid slutet av kvartalet.
Försäljningen för affärsområde Nord minskade dock med 5 procent under
det första kvartalet som en följd av den svagare orderstocken vid
årets inledning. Operationell EBITA uppgick till -2 MSEK (2), vilket
innebar att den operationella EBITA-marginalen blev -0,2 procent
(0,3). En viss återhämtning inom industrimarknaderna kunde noteras i
Sverige och Finland vilket synliggjordes i orderstocken som
framförallt växte på industrisidan och vid periodens slut var 9
procent större. Den uppkomna Covid-19 pandemin hade en negativ
påverkan på konsumentförsäljningen som innefattar hembesök och
installation hos slutkunder, framförallt i Finland. I Norge
påverkades både försäljning och orderingång av effekterna av
Covid-19.

Skuldsättning och resultat per aktie påverkades av valutaeffekter
Under kvartalet var det operativa kassaflödet positivt med 33 MSEK
jämfört med 50 MSEK under motsvarande period föregående år.
Nettoskulden påverkades negativt av valutaeffekter samt av att vi har
ökat materiallagret i många bolag för att säkra leveransförmågan
under Covid-19 pandemin. Nettoskuldsättningen minskade till 2,3x
operationell EBITDA, exklusive IFRS 16, jämfört med 2,8x vid
motsvarande tidpunkt föregående år. Valutaeffekter har även påverkat
resultat per aktie negativt med 0,59 SEK.

Covid-19-pandemin
Vi följer, tillsammans med ledningarna i våra 28 bolag, nära
utvecklingen kring Covid-19. Dagligen vidtas åtgärder för att
säkerställa medarbetarnas hälsa och för att ta ansvar för samhällen,
kunder och våra bolag. Det är glädjande att se att samtliga
produktionsanläggningar är igång, förutom de tre i Storbritannien,
och att materialförsörjningen hittills fungerat utan materiella
störningar. Jag är imponerad och stolt över det sätt våra ledare och
medarbetare hanterar denna prövning, vilket i sig är ett kvitto på
styrkan i Inwidos decentraliserade verksamhetsmodell.

Utsikter
Utsikterna för 2020, givet de svårbedömda effekterna av Covid-19, är
mycket svårprognosticerade och vi har stor beredskap för ett hastigt
förändrat läge i våra verksamheter. I denna osäkra tid fokuserar vi
på att säkra vår förmåga att leverera på efterfrågan och kundernas
önskemål samtidigt som vi förbereder oss för att omgående kunna
parera vår kostnadsmassa vid minskande efterfrågan."

MALMÖ, 23 APRIL 2020

Henrik Hjalmarsson
VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:
Inwido AB
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef Tel: 076-846 20 46
Peter Welin, CFO och vVD Tel: 070- 324 31 90
E-post: peter.welin@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster
förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största
fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag
inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2019 omsatte Inwido
6,6 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,7
procent. Totalt finns cirka 4 400 anställda i koncernen, som har
verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge,
Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inwido/r/delarsrapport-januari-mars-2020,c309...
https://mb.cision.com/Main/883/3092222/1234241.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.