Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-15

Inwido: Förhandsröstning inför Inwido ABs årsstämma den 5 maj 2020

Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av
coronaviruset träder den 15 april 2020 en tillfällig lag ikraft som
bl.a. innebär att styrelsen för ett bolag kan besluta att aktieägare
som väljer att inte närvara på stämman kan utöva sin rösträtt på
stämman genom förhandsröstning per post.

Styrelsen har därför beslutat att aktieägare i Inwido ska kunna utöva
sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom att förhandsrösta. Avsikten
med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i
bolagsstämmolokalen. Inwido vill uppmana samtliga aktieägare att, på
det sätt som anges nedan, utnyttja möjligheten till
förhandsröstning.Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till
förhandsröstning ska, utöver att vara upptagen i
bolagsstämmoaktieboken, använda ett formulär för anmälan och
förhandsröstning som finns tillgängligt på Inwidos hemsida,
www.inwido.com (direktlänk HÄR
(https://www.inwido.com/sv/about/general-meetings/arsstamma-2020)).

· Förhandsröstningsformuläret ska skickas till Inwido per post till
Inwido AB (publ), Engelbrektsgatan 15, 211 33 Malmö.

· Förhandsröstningsformuläret måste vara Inwido tillhanda senast
tisdagen den 28 april 2020, helst före kl. 16.00.

Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis
eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse
förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker
är hela förhandsrösten ogiltig.Som tidigare angetts i kallelsen till
årsstämman kommer Inwido även att vidta bland annat följande
försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman:

· ingen dryck och förtäring kommer att serveras vid stämman,
· VD:s redogörelse kommer att kortas ner till ett minimum,
· antalet närvarande icke aktieägare kommer att i möjligaste mån
begränsas, och

· årsstämman kommer att minimeras i tid, dock utan att inskränka på
aktieägarnas rättigheter.

Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i
stämmolokalen, och rekommenderar aktieägarna att delta genom
förhandsröstning enligt ovan. Inwido följer den fortsatta
utvecklingen noga och kommer vid behov att på sin hemsida
www.inwido.com uppdatera informationen om vilka ytterligare åtgärder
som eventuellt vidtas i samband med årsstämman.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD
Tel. 070-324 3190, peter.welin@inwido.com

Olof Engvall, PR & IR
Tel. 073-541 45 73, olof.engvall@inwido.com

Om Inwido
Inwido äger och utvecklar bolag som med olika produkter och tjänster
förbättrar människors vardag inomhus. Idag är Inwido Europas största
fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag
inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Under 2019 omsatte Inwido
6,6 miljarder kronor och hade en operationell EBITA-marginal på 9,7
procent. Totalt finns cirka 4 400 anställda i koncernen, som har
verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge,
Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/inwido/r/forhandsrostning-infor-inwido-abs-ar...
https://mb.cision.com/Main/883/3088051/1229772.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.