Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-07

Inzile AB: Inzile ansöker om konkurs

Styrelsen i Inzile AB (Publ) ("Inzile" eller "Bolaget") har idag beslutat att ansöka om att försätta Bolaget i konkurs. Konkursansökan planeras att lämnas in idag den 7 november 2022 till Stockholms tingsrätt.

Orsaken till konkursansökan är att Inzile inte har lyckats lösa sin ansträngda finansiella situation. Ett bryggfinansieringslån om cirka 50 miljoner kronor har förfallit till betalning och Bolaget har inte tillgängliga medel att betala lånet och ackumulerade leverantörsskulder.

Bolaget har föreslagit advokat Karl Björlin på Cirio Advokatbyrå som konkursförvaltare.

Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 08:45 CET.

För ytterligare information:

Juan Carlos Del Rio, CEO Inzile, jcr@inzile.com,+46 76 138 48 82

Enrique Banuleos, Executive Chairman Inzile, ebc@bendinatgroup.com,+44 7818 11 07 58

Författare Cision