Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-10

Irisity AB (publ) levererar ett tredje kvartal med fortsatt stark tillväxt.

VD kommenterar det tredje kvartalet:

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 17,2 MSEK (7,0) och aktiverat arbete 3,5 MSEK (2,5). EBITDA 1,1 MSEK (-3,2) och resultat efter skatt -2,4 MSEK (-6,5). Bruttomarginalen var 59,1 procent (48,4). Likvida medel vid periodens slut 163,4 MSEK (25,8).

Vi redovisar det sista kvartalet före förvärvet av Agent Vi med att rapportera en stark försäljningsutveckling inom alla kundsegment. Nettoförsäljningen ökade med 146 procent och MRR med 40 procent på kvartalsbasis. Bruttomarginal, EBITDA och kassa följer under vår starka tillväxtfas plan.

Utrullningstakten tillsammans med våra internationella partners såväl inom säkerhet- som kamerabolag, har utvecklats mycket positivt och förväntas öka ytterligare i kommande perioder.

Genom att leverera spjutspetsalgoritmer på en starkt växande marknad fortsätter vi att bygga upp vår kapacitet inom alla affärsfunktioner. Utöver segmenten äldreomsorg och järnväg som båda mottagits väl på marknaden, projekterar vi även flera nya kundvertikaler.

Den 13 oktober avslutades förvärvet av Agent Vi formellt, vi är nu ett gemensamt företag med en kraftfull språngbräda till fortsatt tillväxt.

Marcus Bäcklund

Sammanfattning av tredje kvartalet 2021:

  • Nettoomsättning 17,2 MSEK (7,0).
  • Aktiverat arbete 3,5 Mkr (2,5).
  • Bruttomarginal 59,1 procent (48,4).
  • Rörelseresultat (EBITDA) 1,1 MSEK (-3,2).
  • Resultat efter skatt -2,4 MSEK (-6,5).
  • Likvida medel vid periodens slut 163,4 MSEK (25,8).
  • MRR vid utgången av kvartalet 4,2 MSEK (3,0) Q/Q.

Bolagets kalender för 2022 framgår av kvartalsrapporten som finns tillgänglig på www.irisity.com

För ytterligare information:                                                                        

Marcus Bäcklund, Irisity CEO                                                                    Andreas Höye, Irisity CFO

Phone: +46 771 41 11 00                                                                            Phone: +46 769 01 34 51

E-mail: marcus.backlund@irisity.com                                                E-mail: andreas.hoye@irisity.com

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 10 November 2021.

Denna information är sådan som Irisity AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:00 den 10 november 2021.

Författare Cision