Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-09

IRRAS AB publicerar delårsrapport för januari till september 2021

Femte kvartalet med tillväxt

"Q3 var företagets femte kvartal i rad med tillväxt, trots ökad påverkan under kvartalet av delta-varianten av covid-19. Tillväxten och den stärkta basen för vår verksamhet visar att IRRAS är väl positionerat för en fortsatt positiv tillväxt."

"Sammantaget är vi nöjda med Q3. Vi har gjort stora framsteg inom samtliga delar av verksamheten - kommersiellt, operationellt, och kliniskt - vilket har gett ett positivt momentum."

Will Martin, VD för IRRAS

Kvartalet juli - september 2021

 • Nettoomsättning uppgick till MSEK 6,1 (2,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -27,0 (-31,0)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -26,9 (-31,0)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -0,34 (-0,47)

Perioden januari - juni 2021

 • Nettoomsättning uppgick till MSEK 15,2 (4,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK -93,0 (-97,5)
 • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -92,9 (-97,8)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK -1,30 (-1,90)

Viktiga händelser under kvartalet

Förändringar i ledningsgruppen

 • Den 1 juli 2021 tillträdde Will Martin som verkställande direktör för IRRAS. Kleanthis G. Xanthopopoulos, PhD. kvarstår som styrelseledamot.

Finansieringsavtal med Europeiska investeringsbanken (EIB)

 • IRRAS tecknade ett finansieringsavtal på MEUR 10 utan utspädning med EIB för att finansiera företagets produktutveckling och generering av kliniska data inom EU.

Ventrikulit-studien publicerad

 • Helsingfors universitetssjukhus publicerade en fallserie som bekräftar förmågan hos IRRAflow att behandla ventrikulit med varbildning, en aggressiv hjärninfektion.
 • Publikationen visar på IRRAflows förmåga att administrera antibiotika intrakraniellt direkt till infektionsstället för första gången i en fackgranskad vetenskaplig artikel.

Förlängd MDSAP-certifiering och utökad MDSAP & ISO-certifiering

 • IRRAS produktionsanläggning för IRRAflow kontrollenhet adderades till företagets ISO 13485:2016 certifiering, samt företagets MDSAP-certifiering förlängdes med 3 år. 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

CE-godkännande för uppdaterad IRRAflow kateter

 • Uppdaterad kateter med förbättrad tålighet och ökad dräneringsförmåga finns nu tillgänglig för behandling av patienter i Europa.

Kliniska studien ACTIVE påbörjas vid Århus universitetssjukhus

 • Århus universitetssjukhus, ett av de ledande sjukhusen i Danmark, har inlett kommersiell användning av IRRAflow-systemet, och kommer sammanfatta resultatet av användningen i ACTIVE, en prövar-initierad (investigator-initiated) studie för att visa på systemets förbättrade förmåga att behandla patienter jämfört med traditionell dränering.

Första patienten behandlad i ARCH-studien

 • Dr. Behnam Rezai Jahromi vid Helsingfors universitetssjukhus behandlade den första patienten i ARCH-studien som ska jämföra IRRAflow i kombination med trombolytisk medicin, med traditionell dränering hos patienter med intraventrikulära blödningar.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.  

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på  www.irras.com

IRRAS AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänliga kontakta:

USA
Will Martin
VD
ir@irras.com

Europa
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 08:00 (CET).

Författare Cision