Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-03-22

ISOFOL MEDICAL: BESKED ÖKAR KOMMERSIELL RISK ENL ANALYSER (NY)

(Tillägg: kommentarer från Carnegie i stycke 5 och 8)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den oberoende data- och säkerhetskommittén IDSMB:s besked från i fredags kväll, om att rekommendera Isofol Medical att slutföra sin Agent-studie med 440 patienter och att ingen ytterligare rekrytering behövs, var enligt DNB Markets förvånande.

Enligt banken signalerar rekommendationen ökad kommersiell risk, men tiden till marknad förkortas samtidigt. Utan ett utvidgande med ytterligare 220 patienter är enligt DNB chansen att uppnå statistisk signifikans vid denna sekundära slutpunkt liten, och även om det inte bedöms minska chansen till ett godkännande signalerar det en något högre kommersiell risk. Tidsplanen har däremot blivit tydligare och DNB räknar nu med resultat under det första halvåret 2022 och att arfolitixorin når marknaden 2023.

Pareto Securities anser också att rekommendationen innebär att risken i projektet har ökat, såväl kliniskt som finansiellt. Ett potentiellt utökande med 220 ytterligare patienter var kopplat till den sekundära slutpunkten Progression-Free Survival (PFS) och Pareto antar att grunden för IDSMB:s analys sannolikt var otillräcklig, givet en media-PFS vid standardterapi på 10 månader och att någon tydlig trend antagligen inte kunde ses. IDSMB:s information till Isofol var dock enligt Pareto mycket sparsam, varför stor osäkerhet fortfarande råder.

Pareto räknar med att fredagsnyheten kommer att ge en negativ kursreaktion, och att aktien sedan kommer att befinna sig i ett limbo-liknande tillstånd då få triggers finns innan försöksresultaten närmar sig.

Carnegie skriver i en kommentar att beskedet innebär att man kan dra slutsatsen att arfolitixorin inte visat några tecken på ökad toxicitet och att behandlingen med arfolitixorin trendar bättre än kontrollgruppen vad gäller såväl PFS som ORR (objective response rate), även om man inte vet hur mycket. Statistisk förbättring gällande PFS kommer enligt Carnegie att vara betydelsefull för värderingen av tillgången vid ett godkännande.

Pareto upprepar rekommendationen köp, men sänker riktkursen till 44 kronor från tidigare 54. Sannolikheten för att godkännande i projektet sänks av Pareto till 45 procent, från tidigare 46.

DNB Markets upprepar sin bedömning om att chansen för ett godkännande i projektet är 23 procent. Banken upprepar även sitt "fair value" för aktien på 21-37 kronor.

Carnegie upprepar rekommendationen köp, och höjer sin riktkurs för Isofol till 31 kronor från tidigare 22. Sannolikheten för ett godkännande har enligt Carnegie ökat till 55 procent från tidigare 40.
Författare Direkt-SE