Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-24

Isofol Medical: Första patienten inkluderad i Australien i Isofols fas III AGENT-studie

Göteborg, Sverige, 24 januari 2020 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq
First North Premier: ISOFOL) tillkännagav idag att den första
patienten i Australien har blivit inkluderad och påbörjat behandling
i den globala fas III-studien AGENT.

Isofols läkemedelskandidat, arfolitixorin, utvärderas för behandling
hos patienter med metastaserande kolorektal cancer (mCRC) i första
linjen. Studien genomförs för närvarande i USA, Kanada, Europa och nu
även i Australien. Isofol planerar att totalt starta upp ett 10-tal
kliniker i Australien, utöver de 80-tal kliniker som redan är aktiva.

"Det är oerhört tillfredsställande att vi nu också har kommit igång
med AGENT-studien i Australien och att vi håller ett högt tempo i vår
patientrekrytering. AGENT-studien väcker stort intresse och
engagemang hos ledande onkologer, vilket ger oss tillförsikt." säger
Ulf Jungnelius, VD för Isofol.

För mer information, vänligen kontakta:
Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, CEO, Isofol Medical AB (publ)
E-post: jungnelius@isofolmedical.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-mail: info@fnca.se
Phone: +46 8 528 003 99

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 januari 2020 kl. 13.30 CET.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som
utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad)
kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin
utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT.
Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda
folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med
avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver
metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om AGENT-studien

AGENT-studien är en randomiserad, kontrollerad multicenter fas III
studie som utvärderar effekten och säkerheten hos arfolitixorin,
[6R]-5,10-metylen-THF (MTHF), jämfört med leukovorin, som båda
används i kombination med 5-FU, oxaliplatin och bevacizumab, i
patienter med metastaserande kolorektal cancer i första linjens
behandling.

Patienterna randomiseras 1:1 och det primära resultatmåttet i studien
är objektiv tumörrespons (ORR, objective response rate). De
viktigaste sekundära resultatmåtten är progressionsfri överlevnad
(PFS, progression free survival) och duration av respons (DOR,
Duration Of Response). Andra sekundära resultatmått i studien
inkluderar totalöverlevnad (OS, overall survival), antal opererbara
metastaser, säkerhet, samt patientrapporterade resultat såsom
livskvalitet (QoL). Övriga endpoints inkluderar farmakokinetiska (PK)
mätningar och nivå av genuttryck av folatrelevanta gener i
tumörceller.

Studien är utformad för att visa kliniska fördelar för arfolitixorin
jämfört med leukovorin. Studien genomförs för närvarande på ett
80-tal sjukhus i USA, Kanada, Europa och nu även Australien. Den
planeras att utvidgas till att omfatta även japanska sjukhus.
Ytterligare information om studien, inklusive inklusionskriterier,
finns på www.clinicaltrials.gov identifieringsnummer: NCT03750786.

Om Isofol Medical AB (publ)
Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som
utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU
baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att
öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett
globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för
att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol
Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad
rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/isofol-medical/r/forsta-patienten-inkluderad-...
https://mb.cision.com/Main/15598/3016296/1179320.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.