Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-18

ISOFOL MEDICAL: GÖR GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION CA 400 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Isofol Medical har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 400 miljoner kronor med en potentiell övertilldelningsoption om högst 100 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen i företrädesemissionen är 6:40 kronor per aktie, vilket kan ställas mot tisdagens stängningskurs på 11:72 kronor.

Befintliga aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier.

För befintliga aktieägare som avstår från att delta i företrädesemissionen uppgår utspädningen till sammanlagt 42,9 procent.

Företrädesemissionen är fullt garanterad, inklusive åtaganden från vissa styrelseledamöter och medlemmar i Isofols ledning att teckna sina respektive pro rata-andelar motsvarande totalt cirka 1,8 miljoner kronor, samt ett antal nuvarande aktieägare, däribland Fjärde AP-Fonden.

Förutsatt att företrädesemissionen övertecknas är styrelsen bemyndigad att utnyttja den potentiella övertilldelningsoptionen, vilken skulle tillföra Isofol högst 100 miljoner kronor.

Nettolikviden kommer bland annat att användas för att finansiera den pågående Agent-studien förbi 'top-line och final-data' samt aktiviteter för att färdigställa ansökan om marknadsregistrering, uppges det.
Författare Direkt-SE