Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-03

Isofol Medical: Isofol meddelar att Lars Lind, Malin Björkmo, Bo Lundgren och Mats-Ola Palm utsetts som ledamöter i bolage...

GÖTEBORG, Sverige, 3 december 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq
First North Premier: ISOFOL), tillkännagav idag att enligt de
principer för tillsättande av valberedning på årsstämman 23 maj 2019
ska valberedningen inför årsstämman 2020 utgöras av fyra ledamöter
varav en ledamot ska utgöras av styrelsens ordförande. Ytterligare en
valberedningsledamot får utses av minoritetsägare representerade
minst 10% av rösterna baserat på av Euroclear Sweden AB
tillhandahållen aktiebok eller annan tillförlitlig information.
Styrelsens ordförande skall inte vara ordförande i valberedningen.
Övriga tre ledamöter inför årsstämman 2020 utgörs av representanter
utsedda av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget per
den 31 augusti.

Valberedningen

Bolagets tre största ägare per den 31 augusti 2019, Biofol AB,
Handelsbankens fonder och Swedbank Robur fonder, har efter samtal med
Isofols styrelseordförande, nu utsett var sin representant till
Isofols valberedningen enligt följande:

· Lars Lind, utsedd av Biofol AB
· Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken Fonder
· Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder
· Mats-Ola Palm, utsedd av minst 12% av rösterna

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 31,59% av det
totala antalet aktier och röster i bolaget per den 31 augusti 2019.

Valberedningen utarbetar förslag till årsstämman avseende val av och
arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och
revisorer, de senare dessförinnan föreslagna av revisionsutskottet.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com
(https://isofolmedical.com/sv/).

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta
genom att skicka e-post till valberedningen@isofolmedical.com
(rubrik: "Isofols valberedning") eller via brev på adress:

Isofol Medical AB (publ)
Att. Valberedningen
Arvid Wallgrens Backe 20
413 46 GÖTEBORG

För mer information, vänligen kontakta

Pär-Ola Mannefred, tf styrelseordförande
E-post: par-ola.mannefred@residenset.se

Isofol Medical Ab (publ)
Jarl Ulf Jungnelius, CEO
E-post: jungnelius@isofolmedical.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: info@fnca.se
Telefon: 08-528 003 99

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som
utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad kemoterapi
primärt för avancerad kolorektal cancer. Arfolitixorin utvärderas för
närvarande i en global klinisk fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin
är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel
och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad
kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk
aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som
utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU
baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektal cancer genom att
öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett
globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för
att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol
Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier. Certifierad
rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/isofol-medical/r/isofol-meddelar-att-lars-lin...
https://mb.cision.com/Main/15598/2980421/1154833.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.