Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

IVISYS AB: IVISYS AB ("IVISYS") offentliggör delårsrapport för perioden januari - mars 2020

Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten
finns tillgänglig på IVISYS hemsida (www.ivisys.com) och som bifogad
fil.

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2020-05-14

Första kvartalet (2020-01-01 - 2020-03-31)

· Rörelsens intäkter uppgick till 380 (938) KSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -4 587 (-4 723) KSEK.
· Resultatet per aktie uppgick till -0,33 (-0,41) SEK.
· Soliditeten uppgick till 9,8 (34,7) %.

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier under perioden, vilka uppgick till 15 019 611 stycken.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal
föregående år.

Kompletterande information

Nyckeltalet "bolagets intäkter" innefattar justeringar i produkter i
arbete.

Faktureringen i Q1 uppgick till 1 950k SEK mot 848k SEK i samma period
2019 (+130 %).

Soliditeten och likvida medel utgör en ögonblicksbild, och täcker inte
checkräkningar och liknande finansiella utrymmen, och redan i april
2020 förbättrades båda med närmare 3,0 MSEK.

IVISYS VD Stefan Bohman kommenterar

Att vara nytillträdd VD och koncernchef är alltid en spännande
upplevelse, inte minst så när man får möjlighet att skriva en
resultatkommentar så nära inpå starten. Att tidigare VD finns kvar i
organisationen gör att stabilitet säkerställs och att vår tekniska
kompetens tas väl omhand.

Att komma till IVISYS har varit mycket givande. Första intryck,
diskussioner och återkoppling från kunder lägger stort fokus på den
mycket kompetenta personal som arbetar hårt med både utveckling och
innovation parallellt med produktion för att fortsätta ligga i
framkant. Det är även värt att uppmärksamma den positiva
återkopplingen gällande den tekniska nivån på våra produkter, som
visar att vi håller mycket hög klass vilket är erkänt både av kunder
och internationella utmärkelser. Vi har en stark kundbas av
multinationella företag, etablerade engagerade storägare och pågående
affärsdiskussioner som bevisar att vårt erbjudande till kund står
starkt gentemot andra alternativ.

Siffrorna som presenterats för första kvartalet 2020 visar på en svag
intäktssida till övervägande del grundat i förändringar av produkter
i arbete. Vi kan se att fakturering och nettoomsättning baserat på
både försäljning och servicearbete visar tydligt stigande kurvor och
vi ser goda möjligheter att fortsätta denna ökning under det andra
kvartalet. 2020 började med en hög säljaktivitet för att sedan
påverkas av den allmänna ekonomiska avmattningen och osäkerheten och
avsluta kvartalet på en lägre nivå.

I nuläget fortlöper verksamheten med att färdigställa ett antal större
projekt som kommer levereras i närtid, där bland annat vår första
IVISYS Pallet Inspector är en viktig milstolpe. Vi har även drivit
övrig verksamhet framåt genom uppföljning på patentansökningar i ett
antal viktiga regioner, planering för fortsatt produktion samt
analysarbete för framtida prissättning för att nämna några områden.

Vi ser med tillförsikt på framtiden, den långsiktiga trenden som vi
ser framför oss i dagsläget innebär hemflyttad produktion till Europa
i kombination med ett önskemål om minskat personalberoende vilket ger
oss en god position att expandera vår affär. IVISYS har många stora
kunder som har behov av flera system framgent, och förväntade
förändringar i den globala marknaden över tid har potential att ge
oss en gynnsam position.

Stefan Bohman, VD på IVISYS AB

För fullständig delårsrapport, se https://ivisys.com/interim-reports/.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, styrelseordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 Maj 2020.

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående
teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på
patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång
erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för
bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS standardiserade visionsystem med IVISYS
Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och
enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen
automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla.
Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta
industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i
stark tillväxt. Automations branschen drivs för närvarande starkt av
industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är
tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder
snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella
kontroll som ofta används i branschen idag.

IVISYS har utvalts som "TOP 10 Machine Vision - System leverantör i
Europa 2019" av Technology Insights Manufacturing.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ivisys-ab/r/ivisys-ab--ivisys--offentliggor-d...
https://mb.cision.com/Main/11789/3112158/1247861.pdf
https://mb.cision.com/Public/11789/3112158/91334439b9e384a2.pdf
https://mb.cision.com/Public/11789/3112158/a3e5da8aa14ece6b.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.