Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-01

IVISYS AB: IVISYS ansöker om avnotering

Athanase Tech AB ("Athanase") har förvärvat ytterligare aktier i IVISYS AB (publ) ("IVISYS"). Athanase äger och kontrollerar nu mer än 90 procent av aktierna och rösterna i IVISYS och kommer att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i IVISYS.

Styrelsen för IVISYS har därför, på begäran av Athanase, beslutat att ansöka om avnotering av IVISYS aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i IVISYS aktier vid Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas efter att IVISYS erhållit bekräftelse om detta från marknadsplatsen.

Denna information är sådan som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-01 07:42 CET.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

 

Henrik Gripenvik, CFO, IVISYS AB
Phone: +46 70-551 26 77
E-mail: henrik.gripenvik@ivisys.com 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

Författare Cision