Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-31

IVISYS AB: IVISYS mottar en LOI om 350 000 EUR

IVISYS AB ('IVISYS') har mottagit en LOI på en IVISYS Pallet Inspector från Frode Laursen. Värdet på beställningen är 350.000 Euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2021 och andra kvartalet 2022.

VD STEFAN BOHMANS KOMMENTARER
Vi är mycket nöjda över att vi har fått en order på en Pallet Inspectors från Frode Laursen och vi hoppas att detta är början på ett långsiktigt partnerskap. Vi ser med tillförsikt på tillväxten inom produktområdet och tror på en stark tillväxt inom de närmaste åren då vi har visat marknaden att vi kan tillgodose deras behov. 

Informationen är sådan som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 14:26 CET.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

 

Stefan Bohman, CEO, IVISYS AB

Phone: +46 8 38 20 80
E-mail: stefan.bohman@ivisys.com 

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Certified Adviser till IVISYS.
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

Författare Cision