Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

IVISYS: INTÄKTER MINSKADE 1 KV, POSITIV TREND FAKTURERING

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Ivisys intäkter från
rörelsen sjönk till 0,4 miljoner kronor under det första kvartalet 2020
(0,9).

"Sifforna som presenterats för första kvartalet 2020 visar på en svag
intäktssida till övervägande del grundat i förändringar av produkter i
arbete. Vi kan se att fakturering och nettoomsättning baserat på både
försäljning och servicearbete visar tydligt stigande kurvor och vi ser goda
möjligheter att fortsätta denna ökning under det andra kvartalet", skriver vd
Stefan Bohman.

Faktureringen ökade till 2,0 miljoner kronor (0,8).

2020 började med en hög säljaktivitet för att sedan påverkas av den allmänna
ekonomiska avmattningen och osäkerheten och avsluta kvartalet på en lägre
nivå, skriver Stefan Bohman.

Rörelseresultatet under det första kvartalet var i stort sett oförändrat vid
-4,6 miljoner kronor (-4,7).

Kassaflödet under det första kvartalet uppgick till -5,4 miljoner kronor
(3,9). Likvida medel den 31 mars var 0,1 miljoner kronor (6,4).

"Vi ser med tillförsikt på framtiden, den långsiktiga trenden som vi ser
framför oss i dagsläget innebär hemflyttad produktion till Europa i
kombination med ett önskemål om minskat personalberoende vilket ger oss en
god position att expandera vår affär", skriver Ivisys-chefen.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News