Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-30

Jernkontoret: Att dokumentera en industri: hur och varför? Jernkontoret ger ut en metod- och inspirationsbok för dokumentation av modern processindustri

I det svenska landskapet kan man ibland finna mycket gamla
industrianläggningar. Inom bergshanteringen finns det fortfarande
kvar byggnader och installationer ända från 1700-talet. Men ju
närmare vår tid vi kommer desto mera sällsynt är det med nedlagda
industrianläggningar i landskapsbilden. Orsaken är att dagens
industrier är alltför komplexa och dyra att bevara och när man
investerar river man i regel de gamla anläggningarna och bygger nytt
på samma ställe. Den moderna industrin, speciellt processindustrin,
försvinner alltså successivt och lämnar inga spår efter sig till
kommande generationer.

Jernkontorets bergshistoriska utskott har vid flera konferenser
diskuterat frågan om bevarandet av kulturarvet från den moderna
processindustrin. Engagemanget från museer, forskare, företag och
kommuner resulterade i att man gemensamt tog fram en metod- och
inspirationsbok för dokumentation av moderna processindustrier. Den
ger svar på hur intresse kan väckas för att dokumentera samtida
industrihistoria, inte minst hos ungdomar och skolelever, men även på
hur företagsledning och anställda kan involveras i
dokumentationsarbetet. Ambitionen är att stärka synen på det
industriella kulturarvet som en resurs för framtiden.

Boken ger inspiration för den som vill dokumentera en industri eller
en industriell verksamhet, men är osäker på vilka positiva effekter
en industridokumentation kan ge. Den ger stöd till företrädare för
industriföretag som står inför ett beslut om ett eventuellt samarbete
rörande dokumentation av företaget. Anställda i kulturarvssektorn
eller aktiva i föreningslivet är också en tänkt målgrupp. Industrin
genomgår en snabb utveckling, vilket gör att industridokumen-tationer
alltid är angelägna.

Boken är framtagen i samarbete med: Tekniska museet, Länsmuseet
Gävleborg, Ovako, Sveriges Järnvägsmuseum, Riksantikvarieämbetet,
Arbetets museum, Centrum för Näringslivshistoria och
Skogsindustrierna.

Boken ˮIndustridokumentation: hur och varför?ˮ beställs från
Jernkontoret under "Ladda hem och beställ" på www.jernkontoret.se.
Pris 100 kr inklusive porto.

Frågor om boken besvaras av redaktör Anna Lindgren, Trafikverkets
museer, anna.lindgren@trafikverket.se, tel. 010-124 25 84 eller 070 -
762 21

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/jernkontoret/r/att-dokumentera-en-industri--hu...
http://mb.cision.com/Main/27/9593962/251011.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.