Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

JETTY AB: Jetty genomför VD-byte

Styrelsen i Jetty har idag beslutat att utnämna Jens Ålander till ny
VD. Jens efterträder därmed Dan Sonesson som VD för Jetty AB.

Jens Ålander är för närvarande styrelseledamot i Jetty och kommer
närmast från Imint Image Intelligence AB, noterat på Spotlight, där
han varit Vice VD och CFO sedan 2016. Innan dess var Jens många år på
Ericsson där han haft en rad seniora och ledande finansroller såväl i
Sverige som internationellt. Han har mer än tio års erfarenhet från
ett flertal ledarpositioner utomlands med fokus på sälj- och
marknadsföring, baserad i Italien, Turkiet och UAE.

"Detta är ett naturligt steg i bolagets utveckling. Dan har drivit
bolaget framgångsrikt under lång tid. Arbetet har bland annat varit
att leda utvecklingen av den nya mjukvaran, börsnoteringen och att
bolaget tagit viktiga steg mot nya kunder utanför evenemangsbranschen
som till exempel samarbetet med Sodexo och kunder som Tetrapak. Att
Jens nu tar över handlar om att säkerställa vår tillväxtstrategi som
SaaS-bolag och att öka värdet för våra kunder och aktieägare. Jens
erfarenhet av ledarskap och komplexa affärer gör honom till en
självklar drivande kraft på bolagets fortsatta utvecklingsresa. På
mina och styrelsens vägnar vill jag tacka Dan samtidigt som vi
välkomnar Jens i sin nya roll.", säger styrelsens ordförande Magnus
Uppsäll.

"Jag är väldigt stolt över vad vi åstadkommit under mina år som VD.
Det har varit en intensiv och givande tid med fantastiska
medarbetare, kunder och ägare. Vi har gått från att vara ett
entreprenörsägt bolag till ett börsnoterat bolag. Utvecklingen för
Jetty ser bra ut och det är nu dags att lämna över stafettpinnen när
bolaget ska ta ytterligare steg", säger Dan Sonesson

"Det är mycket glädjande att få möjligheten att vidareutveckla det som
Dan har byggt upp under fem år som VD. Jag hoppas kunna bidra med
mitt strategiska ledarskap och min finansiella förståelse och utifrån
det skapa ett skalbart SaaS-bolag med god tillväxt och lönsamhet.",
säger Jens Ålander

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Uppsäll, styrelseordförande Jetty AB E-post:
magnus.uppsall@jetty.se

Denna information är sådan information som Jetty är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 maj 2020.

Om Jetty:

www.jetty.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jetty-ab/r/jetty-genomfor-vd-byte,c3118629
https://mb.cision.com/Main/17565/3118629/1252719.pdf

Författare AktieTorget News