Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-18

Jetty handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Affärssystembolaget Jetty handlas idag den 18 juni exklusive teckningsrätt
i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen
är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny
aktie till teckningskursen 1 krona per aktie. Teckningstiden löper från 24
juni till 8 juli och handel med teckningsrätter sker den 24 juni till 4
juli. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 6,4 miljoner kronor
före emissionskostnader.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap