Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

JLT Mobile Computers AB: Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ)

                            

Växjö, Sverige, 7:e maj, 2020   * * *   Under årsstämman i JLT Mobile
Computers

AB (publ) som hölls den 6 maj 2020 fattades i huvudsak följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning
för moderbolaget och koncernen. Det beslutades i enlighet med styrelsens
förslag att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019 och att
bolagets ansamlade medel balanseras i ny räkning.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för 2019 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Ola
Blomberg, Jan Olofsson, Jan Sjövall, Jessica Svenmar och Per Ädelroth till
styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman
beslutade att omvälja Ola Blomberg till styrelseordförande. KPMG AB
omvaldes som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att
styrelsearvodet oförändrat ska utgå med totalt 550 000 kronor, varav
styrelsens ordförande ska erhålla 190 000 kronor och övriga ledamöter som
inte är anställda i bolaget ska erhålla 90 000 kronor vardera. Årsstämman
beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå inom ramen för
godkänd offert.

Stämman beslöt vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget
ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska
utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget.

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om
bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 4 282 800
aktier, vilket motsvarar 15 procent av antalet aktier i bolaget per dagen
för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller
annat villkor.

Förfrågningar    
Per Holmberg, VD   Stefan Käck, vVD och Ekonomichef
Telefon: +46 70 361 39 34   Telefon: +46 470 53 03 21
per.holmberg@jltmobile.com

   

  stefan.kack@jltmobile.com

Om JLT Mobile Computers

Tillförlitlig prestanda, mindre krångel. JLT Mobile Computers är en ledande
leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste
miljöerna. 25 års erfarenhet har gjort det möjligt för oss att sätta
standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en
kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support
samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder
inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk.
JLT agerar globalt med kontor i Sverige och USA och med ett internationellt
nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och
är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen
JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Advisor. För mer
information, besök jltmobile.com

.

 

Bilaga

* 200506 Årsstämma

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.