Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

JM: JM överklagar Finansinspektionens beslut om konsolidering av bostadsrättsföreningar

Finansinspektionen har, som redan kommunicerats, per 2020-05-20
meddelat beslut avseende JMs årsredovisning 2017 med innebörden att
de bostadsrättsföreningar som JM utvecklar inte ska anses vara
självständiga ur ett IFRS-perspektiv och att de därför
redovisningsmässigt ska konsolideras i JMs koncernredovisning. JM
delar inte FIs bedömning utan ser det principiellt angeläget att
frågan blir ytterligare belyst genom prövning i domstol och kommer
därför att överklaga FIs beslut.

Finansinspektionens beslut, som fattats med anledning av den utredning
av svenska bostadsutvecklares redovisning av bostadsutveckling vilken
JM har informerat om tidigare, innebär att JM fått en erinran och att
JM ska ändra redovisningssätt i kommande finansiella rapporter.

IFRS är ett principbaserat regelverk vars tillämpning ofta kräver
bedömningar och där olika slutsatser i så komplexa frågor som den nu
aktuella många gånger kan vara möjliga. Bostadsrättsföreningarnas
självständighet är fundamental för JMs affär och JMs bedömning är att
JMs affärsmodell och struktur innebär att föreningarna även ur ett
redovisningsmässigt perspektiv är att anse som självständiga.

Redovisningsregelverket har i denna fråga inte ändrats på många år.
JMs uppfattning och bedömning har beskrivits i JMs finansiella
rapportering och under lång tid accepterats även av börsen i dess
tidigare roll som tillsynsansvarig. Utöver nuvarande och tidigare
revisorer har JM också stöd i sin tolkning i form av utlåtanden från
välrenommerade experter.

JM delar inte FIs bedömning och även om en förändrad redovisning inte
påverkar JMs segmentsredovisning, projektstyrning eller riskprofil
finner JM det principiellt angeläget att frågan blir ytterligare
belyst genom rättslig prövning i domstol och kommer därför att
överklaga FIs beslut.

JM anser att segmentsredovisningen, som fortsatt baseras på successiv vinstavräkning med bostadsrättsföreningen som kund, bäst speglar den ekonomiska innebörden i JMs affär samtidigt som den korrelerar med den interna styrningen som tar sin utgångspunkt i koncernens kassaflöden, riskprofil och kapitalallokering. FIs tolkning av koncernredovisningen påverkar heller inte moderbolagets redovisning där intäkterna fortsatt kommer att redovisas över tid (successivt).

Finansinspektionens uppfattning om bostadsrättsföreningarnas
självständighet ur ett redovisningsmässigt perspektiv påverkar inte
heller föreningarnas faktiska oberoende. Föreningarnas styrelser
utses av en från JM fristående aktör och JM har aldrig någon
representation i föreningarnas styrelser. Detta säkerställer ett
starkt konsumentskydd och en trygghet för bostadsköparna.

JM har i årsredovisningarna för 2018 och 2019 lämnat upplysningar om
effekter för resultat, eget kapital och bostadsrättsföreningarnas
skulder för det fall att bostadsrättsföreningarna skulle
konsolideras. JM avser att fortsätta lämna sådana upplysningar.

För ytterligare information kontakta:
Claes Magnus Åkesson, ekonomi- och finansdirektör, 08-782 89 71

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och
bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder
i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med
projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet,
huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja
ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder
kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag
noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på
www.jm.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jm/r/jm-overklagar-finansinspektionens-beslut...
https://mb.cision.com/Main/1261/3119778/1253665.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.