Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-26

JM: ÖVERKLAGAR FI-BESLUT KONSOLIDERING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsutvecklaren JM har beslutat att
överklaga Finansinspektionens beslut avseende JM:s årsredovisning 2017
beträffande huruvida bostadsrättsföreningar ska konsolideras i redovisningen
eller inte.

Det meddelar JM i ett pressmeddelande.

Myndighetens beslut hade innebörden att de bostadsrättsföreningar som JM
utvecklar inte ska anses vara självständiga ur ett IFRS-perspektiv och att de
därför redovisningsmässigt ska konsolideras i JM:s koncernredovisning.

"JM delar inte FI:s bedömning utan ser det principiellt angeläget att frågan
blir ytterligare belyst genom prövning i domstol och kommer därför att
överklaga FI:s beslut", skriver bostadsutvecklaren.

Finansinspektionens beslut innebär att JM har fått en erinran och att bolaget
ska ändra redovisningssätt i kommande finansiella rapporter, något bolaget
dock alltså vill ändra på.

"Bostadsrättsföreningarnas självständighet är fundamental för JM:s affär och
JM:s bedömning är att JM:s affärsmodell och struktur innebär att föreningarna
även ur ett redovisningsmässigt perspektiv är att anse som självständiga",
resonerar bostadsutvecklaren.

JM anser att segmentsredovisningen, som fortsatt baseras på successiv
vinstavräkning med bostadsrättsföreningen som kund, bäst speglar den
ekonomiska innebörden i JM:s affär, samtidigt som den korrelerar med den
interna styrningen som tar sin utgångspunkt i koncernens kassaflöden,
riskprofil och kapitalallokering, heter det.

Flera andra bygg- och bostadsbolag har gått över till den metod som FI
förordar.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News