Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

JM: Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2020

Enligt den gällande instruktionen för Valberedningen i JM AB ska
ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses per den 31
juli 2019 av de fyra till röstetalet största
aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i
valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte
ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna
som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande
ledamöter:

· OBOS BBL: Daniel Kjørberg Siraj
· Swedbank Robur Fonder: Åsa Nisell
· Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Eva Gottfridsdotter-Nilsson
· AFA Försäkringar: Anders Algotsson
· Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Ovan angivna aktieägare representerar per den 31 juli 2019 tillsammans
cirka 34,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till:

· ordförande på stämman
· antalet styrelseledamöter
· styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse
· arvoden, med uppdelning mellan ordförande och ledamöter i
styrelsen samt ersättning för utskottsarbete

· revisorer och deras arvoden samt,
· i förekommande fall, ändring av instruktionen för valberedningen.
Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som anges i den vid
var tid gällande "Svensk kod för bolagsstyrning", vilken utges av
Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 26 mars 2020 på
bolagets huvudkontor i Solna.

Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra det
via e-post till: valberedningen@jm.se eller med brev till adressen:
JM AB, Attn: Valberedningen, 169 82 Stockholm, senast fredagen den 13
december 2019.

För ytterligare information kontakta:
Åsa Nisell, Valberedningens ordförande, Swedbank Robur, 08-585 924 00
Maria Bäckman, Valberedningens sekreterare, 08-782 85 31

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och
bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder
i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och
universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med
projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet,
huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja
ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder
kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag
noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på
www.jm.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jm/r/valberedning-for-jm-ab-infor-arsstamman-...
https://mb.cision.com/Main/1261/2917669/1113446.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.