Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-04-23

Jojka Communications AB: DELÅRSRAPPORT Q1 2021

Siffror i sammandrag
Januari - mars 2021
Januari - mars 2021 jämfört med motsvarande period 2020:

 

Nettoomsättning: KSEK 4 363 (KSEK 4 331)

 

  • Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 18 (KSEK - 138)

 

Resultatet per aktie*: SEK - 0,002 (SEK - 0,014)

*

Beräknat på 9 577 366 aktier
 

 

VD har ordet

Bäste aktieägare,

 

Nettoomsättningen för Q1 2021 uppgick till KSEK 4 363, att jämföras med KSEK 4 331 för samma period föregående år. Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -18, att jämföras med KSEK -138 för Q1 2020.

 

Vi har försäljningsmässigt inlett året starkt. Vi har tecknat flertalet betydande avtal med såväl befintliga som med nya kunder inom e-handelsbranschen, exempel på bolag är Stronger, Foodora och Bra sommarmöbler. Det är mycket glädjande att bolag som är ledande inom den digitala handeln nu ser värdet av funktionaliteten i Jojkas plattform. Våra processer för att bearbeta e-handelsmarknaden genom extern mötesbokning, "digitala leads" plattformar och CRM-konsulter fungerar utmärkt idag.

 

Vi fortsätter att hålla hög aktivitetsnivå med traditionell försäljning och pipelinen med bokade möten för Q2 ser mycket lovande ut.

 

Idag är det vanligt förekommande att snabbväxande e-handlare använder sig av externa CRM-konsulter för att få hjälp med allt från att kartlägga kundresan till val av CRM-system. Konsulterna arbetar ofta med flera e-handlare samtidigt, som av förklarliga skäl använder olika system vilket gör att deras specialistkunskaper omfattar flera olika plattformar, så som Shopify, Mailchimp, Klaviyo och Emarsys. Vi har under första kvartalet inlett samarbeten med ett par svenska CRM-konsulter. Samarbetet innebär att vi tillsammans med CRM-konsulten diskuterat fram den bästa lösningen för e-handlaren, vilket sedan, i de flesta fall, resulterat i en affär för oss, vilket är mycket glädjande. Vi ser stor potential i att fortsätta bygga ett omfattande nätverk av CRM-konsulter som vi kan arbeta med i flera olika länder övertid.

 

Vi har bara skrapat på ytan när det gäller den här typen av föreskrivande försäljningsled. Vi är, trots detta, övertygade om att denna typ av samarbeten kommer bli en avgörande faktor för att öka försäljningstakten till de nivåer vi internt förväntar oss.

 

Den andra vertikalen vi arbetar mot är hotellbranschen. Hotellbranschen är dock fortsatt pausad för Jojka pga. den pågående pandemin. Vi har, trots detta, börjat förbereda oss för den dagen marknaden vänder, då vi ska vara redo att bearbeta den med full kraft. Vi räknar med att situationen för hotellmarknaden börjar ljusna inom kort. Flera av hotellen vi pratat med har nu insett att moderna plattformar för digital kommunikation kommer att bli avgörande för deras verksamhet när kommunikationsbehoven snabbt kommer att behöva ställas om. Vi har även blivit kontaktade av några hotell som behöver hjälp med att förbättra kommunikationen digitalt, vilket stärker vår tes att en vändning är nära förestående. Vi har förberett oss på en vändning genom ett omfattande grundarbete. Arbetet har lett till att vi har en tydlig bild på hur vi ska anpassa plattformen för att vara kompatibel med marknadens ledande hotellsystem. Vi ser stor potential inom hotellbranschen när marknaden återgår till normalt läge.

 

Vi har under kvartalet anställt Sebastian Delsinger som ny försäljningschef. Sebastian påbörjade sin anställning under mars månad. Han har under sin första månad fokuserat på att lära sig allt om plattformen och marknaden samt börjat lägga grunden för hur han vill bygga upp en stark säljorganisation. Vi kommer inledningsvis bygga upp ett mindre team med nyckelpersoner med relevant bakgrund som kommer vara ansvariga för att driva försäljningen framåt. Målsättningen är att vi har de första personerna på plats redan efter sommaren, redo att börja sälja mot e-handelsmarknaden och förhoppningsvis hotellmarknaden under Q3-Q4.

 

Sammantaget har försäljningen och rekryteringen gått enligt plan under Q1, vilket är mycket glädjande. Nu ser vi fram emot att teamet snabbt växer med fler medarbetare som tillsammans tar Jojka mot målbilden att bli marknadens ledande aktör. På kort sikt ligger prioriteten på Norden men i det längre perspektivet ser vi även en stor potential i flera andra europeiska länder.

 

Vi har genom den förändringsprocess vi genomfört under senaste året tagit ett stort steg framåt och lagt grunden för en långsiktig och stabil verksamhet. Trots detta, så kommer vi även fortsättningsvis att behöva vara offensiva på utvecklingssidan och lägga en stor del av våra resurser på fortsatt utveckling av plattformen. För att ge en övergripande inblick i vad som behöver göras är de viktigaste utvecklingspunkterna beskrivna nedan.

 

Professionalisera användarupplevelsen genom att förbättra UX-designen

  • Förbättringen av UX-design möjliggör att plattformen kan visualisera en större mängd kunddata
  • Utöka mängden kunddata i plattformen och bygg in intelligence för smartare segmentering
  • Utöka antalet integrationer

 

Vi har under första kvartalet skissat på hur den kommande utvecklingsplanen bör se ut för att vi ska behålla vår ledande position på marknaden. Planen är att påbörja det nya utvecklingsarbetet under Q2.

 

Nu ser vi fram emot att påbörja rekryteringsarbetet som ska resultera i flera duktiga medarbetare som tillsammans tar Jojka till nästa nivå.

 

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Dalebrant

 

Väsentliga händelser under perioden

  • Anställt Sebastian Delsinger som försäljningschef
  • Påbörjat kommande utvecklingsplan av plattformen
  • Påbörjat rekryteringsarbetet av säljare
  • Påbörjat rekryteringsarbetet av en customer success

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • -

För ytterligare information kontakta: 

Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.