Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Jojka Communications AB: DELÅRSRAPPORT Q2 2020

VD har ordet 

 

Bäste aktieägare, 
 

Kvartalet har varit intensivt och givande! Utöver det vanliga försäljnings- och utvecklingsarbetet har mycket tid lagts på den omfattande rekryteringsprocessen vi genomfört för att hitta bolagets långsiktiga försäljningschef och lanseringen av vår nya hemsida. 

 

Den nya hemsidan tydliggör vad vi är för bolag idag och lyfter fram, på ett pedagogiskt sätt, kundvärdet vi skapar. Kombinerat med rekryteringen av vår nya försäljningschef kommer detta att skapa goda förutsättningar för ett starkt andra kvartal.
 

Jojka fortsätter prestera enligt plan trots oroligheter på marknaden. Nettoomsättningen för Q2 2020 uppgick till KSEK 4 745, att jämföras med KSEK 4 924 för samma period föregående år, dvs. en nedgång med 3,6%. Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK -136 för Q2 2020 att jämföras med KSEK -170 för Q2 2019. Resultatet visar att vi hittills har påverkats minimalt av pågående pandemin tack vare att majoriteten av våra kunder är e-handlare som inte påverkats negativt, snarare tvärtom vilket, är positivt.

 

Vår nykundsförsäljning har som för många andra aktörer blivit negativt påverkad under andra kvartalet på grund av Covid-19 situationen i form av att kunderna varit avvaktande med investeringsbeslut. I kombination med att flertalet bolag skjutit på sina beslut och att vi bokat många nya möten till början av hösten så räknar vi med att få en intensiv och givande höst försäljningsmässigt. Detta i sin tur bör leda till att vårt resultat succesivt förbättras jämfört med föregående år under Q3 och Q4.
 

Att börja hösten med hög aktivitet känns oerhört spännande då vi också har vår nya försäljningschef, Margareta Nordström, på plats. Margareta ska succesivt bygga vår säljorganisation så att vi kan få utväxling på allt det arbete vi lagt ner under åren för att skapa den skalbara produkt vi nu har.  

 

Utöver det traditionella försäljningsarbetet har vi börjat titta mer på strategiska partnerskap inom e-handel och hotellbranschen. Vi för diskussioner med flera bolag som är intresserade av vår plattform då de ser att den kan addera stort värde för deras kunder. Arbetet med att hitta nya samarbeten kommer fortsätta under hösten, vi ser det som en viktig komponent vad gäller att accelerera tillväxten. 
 

Intresset från både potentiella kunder och partners kring vår strategi, att utveckla en plattform med budskapet "ingen utveckling krävs för att komma igång" ligger helt rätt i tiden. Vi är övertygade om att bolag kommer satsa på flexibla lösningar för att undvika att bygga fast sig i stora komplexa system med väldigt höga initiala kostnader.

 

Med detta sagt är det tydligt för oss att vi fortsätter fatta rätt beslut och utvecklar bolaget i rätt riktning. Vi har tidigare kommunicerat om det pågående arbetet med utvecklingen av en andra integration mot en ledande e-mail plattform. Arbetet går bra och vi beräknas vara klara under juli månad. Målsättningen är att vi efter sommaren ska stå redo med två fullt utvecklade integrationer att bearbeta marknaden med. 
 

Vi ser fram emot en höst med ny personal ombord och spännande nyheter att presentera för våra befintliga och potentiella kunder! 

 

Önskar alla aktieägare en härlig sommar! 
 

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Dalebrant

 

Väsentliga händelser under perioden

Anställt Margareta Nordström som Försäljningschef

  • Bolagsstämma har hållits 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Lanserat ny hemsida