Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-08

Jojka Communications AB: Kommuniké från Jojkas årsstämma

Jojka Communications AB (publ) höll den 8 maj 2020 årsstämma i
bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm. Utöver
formella beslut fattades följande beslut av stämman.

-Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning
samt att disponera till stämmans förfogande stående fritt eget
kapital i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare
att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

-Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000
kronor till styrelsens ordförande.

-Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

-Stämman beslutade att välja Fredrik Dalebrant, Lars Nordlander, Carl
Ekerling och Jan Olof Swedin till styrelseledamöter för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

-Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade
revisionsbolaget Allegretto Revision AB till bolaget revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Anders Ericsson som
huvudansvarig revisor.

-Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission
av aktier, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner mot
vederlag i form av kontant betalning och/eller genom apportegendom
och/eller genom kvittning. Emission av aktier enligt bemyndigandet
får totalt medföra en ökning av det totala antalet aktier i Bolaget
med högst 5 000 000, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om
högst 1 250 000 kronor.

-Stämman bemyndigade styrelsen att göra smärre justeringar av besluten
som kan visa sig nödvändiga vid exempelvis registrering hos
Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Jojka Communications AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com

Jojka Communications utvecklar kommunikationslösningar. Bolaget
erbjuder molnbaserade marknadskommunikationslösningar till kunder
inom E-handel samt hotell- och upplevelseindustrin. Bolagets tjänster
vidaresäljs som abonnemangslösningar där kunden får ett login till
jojkas plattform. Kunden kan välja på olika abonnemangsformer med
olika grad av funktionalitet. Kunderna återfinns primärt i Sverige
men även på andra håll i världen. Jojka Communications har sitt
huvudkontor i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/jojka-communications-ab/r/kommunike-fran-jojk...
https://mb.cision.com/Main/11588/3107691/1244674.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.