Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-16

Jojka Communications AB: Omsättningen för maj månad uppgick till 1762 ksek

Intensiteten i försäljningsarbetet fortsätter med många möten och bra intresse från kunderna. Vi har dock under maj månad noterat en viss tveksamhet från våra kunder att fatta beslut, det finns en tendens att skjuta på besluten till efter sommaren. Det påverkar inte hur vi arbetar utan ökar istället förväntningarna om en bra höst.

 

Vi har ett antal projekt som vi drivit under våren, det handlar om ny webb, rekrytering samt produktutveckling. Vi har, av olika anledningar, någon månads förskjutning i projekten. Vi räknar med avsluta dessa under sommaren och i samband med detta återkomma med ytterligare information.