Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-16

Jojka Communications AB: Omsättningen för oktober månad uppgick till 1748 ksek

Omsättningen för oktober månad 2020 blev 1748 ksek, att jämföras med 1824 ksek för oktober månad 2019. Omsättningen minskade därmed med 4,2% gentemot föregående års siffror.

Oktober är startskottet för årets viktigaste försäljningsperiod för e-handeln. Flertalet av våra nya kunder, som vi tagit in under tredje kvartalet, har kommit igång ordentligt. Detta resulterade i att vi ökade vår SMS trafik jämfört med föregående år, vilket är glädjande. Omsättningen minskade dock beroende på lägre andel utlands SMS med högre priser. Att vi nu återigen, på månatlig basis, har tillväxt på såväl fasta intäkter som SMS trafik visar på kundnyttan vår plattform genererar.

Vårt fokus i försäljningsarbetet är att nå ut till fler potentiella kunder där vi ser att vår plattform skapar betydande värde. Det är mycket glädjande att vi fortsatt under e-handelns högsäsong kan boka in kvalitativa möten med bolag som är intresserad av Jojkas plattform. 

Med vänliga hälsningar

Fredrik 
 

För ytterligare information kontakta: 

Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB

fredrik.dalebrant@jojka.com

www.jojka.com