Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-07

Josab International: Delårsrapport Q1 2018 Josab International AB

1 januari - 31 mars 2018

· Projekt med vattenkiosker i Hyderabad pågår och 170 kiosker klara
eller under uppförande vid utgången av Q1.

· Invigning av nytt kioskprojekt i Maharastra. Projektet beräknas
påbörjas under Q2 2018.

· Josab Ungern fick 10 års förlängning av det tekniska tillståndet
för gruvbrytningen i Ratka.

· Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1 092 (185) tkr.
· Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -4 083 (3 791)
tkr.

Johan GillgrenCEOFör mer information, kontakta:Johan Gillgren, CEOTel: +46 (0) 8 121 389 00Email: info@josab.comDenna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

OMSÄTTNING OCH FRAMTIDSUTSIKTER
RESULTAT
Framtidsutsikterna är oförändrat
Nettoomsättningen positiva i enlighet med den
under årets redogörelse som finns att läsa i
första tre boksluts-kommunikén för
månader uppgick 2017.Koncernens organisationer är
till 1 092 tkr, idag i fas med bolagets
(fg år 185 tkr) nuvarande verksamhet, men
för koncernen, eventuella nya projekt i Indien
och 0 tkr, kommer att kräva nya
(fg år 8) för investeringar i form av personal
moderbolaget. lokalt där projekten bedrivs.
Resultatet Övrig expansion kommer att kunna
efter skatt blev klaras av med befintlig
-4 083 tkr, (fg organisation i
år -3 791 tkr), koncernen.Styrelsens prognos är
varav att omsättning och resultat för
moderbolaget 2018 kommer att förbättras
-2 848 tkr, (fg väsentligt jämfört med 2017.
år -2 722 tkr).
FINANSIERING
VD-KOMMENTAR TILL
PERIODEN Beroende på utvecklingen av
befintliga och nya projekt, och
Bolagets intäkter dess affärsmodell ser ledningen
under perioden löpande över den finansiella och
har ökat, vilket likvida situationen i koncernen.
företrädesvis
beror på KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
projektet i
Hyderabad. Vi är · Halvårsrapport: 2018-08-24
nöjda med Josab International AB
antalet utställda (publ)Stockholm den 7 maj 2018För
maskiner men inte Styrelsen
med takten för
invigningar som
bestämmer när
försäljningen av
vatten får ske,
och därmed våra
intäkter för
perioden.
Intäkter erhålls
dock enligt
avtalet i 7 år
från uppstart av
varje maskin.
Under perioden
har vi enligt
plan ökat våra
aktiviteter inom
sälj- och
marknadsföring,
vilket planenligt
ökat våra
kostnader under
perioden.

VÄSENTLIGA
HÄNDELSER UNDER
RAPPORTPERIODEN

Projektet med
vattenkiosker i
Hyderabad pågår
enligt plan och
vid utgången av
kvartalet var 170
kiosker klara
eller under
uppförande. Från
125 av dessa
kiosker såldes
det vatten vid
utgången av
kvartalet, och
resterande
kiosker väntar på
att bli invigda
av lokala
företrädare för
staden.I
delstaten
Maharastra
invigdes
ytterligare ett
kioskprojekt som
beräknas startas
under kvartal 2,
2018.
Indikationerna
initialt är att
minst 100
maskiner
efterfrågas, i
staden Nagpur,
med
förhoppningen om
att öka till
samma storlek som
projektet i
Hyderabad.Josabs
dotterbolag i
Ungern fick en
förlängning av
det tekniska
tillståndet för
gruvbrytningen
med 10 år. Därmed
har det
tekniska
tillståndet och
miljötillståndet
förnyats för
bolagets
verksamhet i
gruvan för de
närmaste 10
åren.VÄSENTLIGA
HÄNDELSER EFTER
RAPPORTPERIODEN
Ytterligare 20
maskiner har
färdigställts
eller påbörjats
i Hyderabad.
Staden har
efterfrågat en
förhandling om
att utöka
avtalets
omfattning med 2
-300 maskiner,
och beslut kommer
troligen under
kvartal 2 i denna
fråga.Josabs
dotterbolag i
Ungern medverkar
i ett
pilotprojekt
avseende
vattenrening i
staden Bikovo, i
Serbien.
Projektet
genomförs i
samarbete med
annan Ungerskt
bolag och avser
främst höga
arsenikhalter,
och andra
föroreningar
såsom järn,
mangan och
bakterier.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/josab-international/r/delarsrapport-q1-2018-jo...
http://mb.cision.com/Main/11657/2514829/836690.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.