Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-07

Josab International: JOSAB Kommuniké från årsstämman 2018 i Josab International AB (JOSA) (Aktietorget) 2018-05-07.

Josab International AB höll under måndagen den 7 maj 2018 årsstämma
för verksamhetsåret 2017.

Verkställande direktören Johan Gillgren redogjorde för det gångna
verksamhetsåret och bolagets

framtidsplaner samt svarade på frågor från deltagande aktieägare.
Under stämman fattades

följande huvudsakliga beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2017.

Disposition beträffande bolagets resultat.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017, och

att bolagets ansamlade resultat 36.393.283 överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse.

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle bestå av sex ordinarie
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman omvalde Zhu Yongjun, Cai Jian Wen, Johan Gillgren, Henry
Koskela, Stefan Östlundh och Per-Olof Seeman såsom styrelseledamöter,
den sistnämnda såsom oberoende ledamot.

Styrelsearvode.

Årsstämman fastställde att styrelsearvode skulle utgå med 2
prisbasbelopp vardera till de 3 externa styrelseledamöterna.

Revisorer.

Till revisorer omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med
auktoriserade revisorn Victor Lindhall såsom ansvarig revisor (ny).

Ändring av bolagsordning.

Årsstämman godkände ändringen av bolagets bolagsordning avseende ny
firma "Josab Water Solutions AB" samt ändring av gränserna för
Aktiekapitalet till lägst kronor 4.000.000 och högst 16.000.000, och
antalet aktier till lägst 40.000.000 och högst 160.000.000.

Bemyndigande.

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram av styrelsen avseende
bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma genomföra
nyemissioner av aktier samt utfärda teckningsoptioner och
konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och med rätt att betala även genom kvittning och/eller
apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska vara begränsat
till 10.000.000 aktier, alternativt teckningsoptioner eller
konvertibler som ger rätt till teckning av eller konvertering till
motsvarande antal aktier, dock det högsta antal aktier som är
tillåtet enligt bolagets vid var tid gällande bolagsordning.

Stockholm 2018-05-07

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Gillgren

VD

+46 8 121 389 00

johan.gillgren@josab.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/josab-international/r/josab-kommunike-fran-ars...
http://mb.cision.com/Main/11657/2515431/837062.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.