Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

JOSEMARIA: NETTORESULTAT -23 MLN USD 1 KV (-15,3)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Josemaria, med
koppar- och guldtillgångar i Argentina, rapporterar en nettoförlust för det
första kvartalet om 23 miljoner dollar (15,3). Några intäkter rapporteras
inte.

Ökningen av förlusten återspeglar fokus på projektet Josemaria, där
prospekterings- och projektkostnader tilltagit under kvartalet, uppger
bolaget i delårsrapporten.

Josemaria Resources kommer att behöva ytterligare finansiering för att ta
projektet framåt och överväger för närvarande olika potentiella källor till
finansiering. Historiskt har bolaget hanterat detta med emissioner,
samriskbolag, avyttring av mineraltillgångar och lån. Såväl kreditmarknaderna
som metallmarknaderna kan dock påverkas av covid-19, varnar bolaget.

"Det finns ingen garanti för att sådan finansiering kommer att vara
tillgänglig för begärda belopp vid lämplig tidpunkt, eller till villkor som
är acceptabla för bolaget", skriver Josemaria.

Bolaget kan därför, om det visar sig nödvändigt, komma att undersöka
möjligheterna att revidera förfallodatum av sina åtaganden, och/eller att
emittera nya aktier eller andra instrument, framgår det vidare.

Josemaria Resources siktar på att bli klar med en förstudie för projektet
under den andra halvan av 2020.

Vidare uppger bolaget att det genomgått en kostnadsöversyn, som bland annat
inkluderar lönesänkningar för ledningen.

Josemaria kan i dagsläget inte avgöra covidpandemins effekt på dess
finansiella position, verksamhet eller kassaflöden under 2020, heter det
vidare.

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News