Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-07

JOSEMARIA: RESULTATET EFTER SKATT BLEV -8,1 MLN CAD 2 KV

STOCKHOLM (Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Josemaria, tidigare Ngex
Resources, redovisar ett resultat efter skatt på -8,1 miljoner kanadensiska
dollar för det andra kvartalet 2019 (-3). Resultatet per aktie uppgick till
-0:03 kanadensiska dollar (-0:01).

Ökning av förlusterna återspeglar i huvudsak prospekteringskostnadernas
utveckling under perioden. Då borrningar normalt inte genomförs under den
sydamerikanska vintern väntas kostnaderna minska under det tredje kvartalet.

Kassan uppgick vid halvårsskiftet till 0,8 miljoner kanadadollar. Bolaget
erhöll i mitten av juni en kreditfacilitet på 10 miljoner amerikanska dollar
från storägaren Zebra, ett ägarbolag inom Lundingruppen.

"Baserat på den finansiella positionen per 30 juni förutser bolaget att det
kommer att behöva ytterligare kapital för att föra Josemariaprojektet
framåt", skriver bolaget.

Josemaria Resources fokuserar för närvarande på studier av teknisk och
miljökaraktär, med avsikt att färdigställa en genomförbarhetsstudie under den
första halvan av 2020.

Josemaria Resources kontrollerar koppar- och guldfyndigheten Josemaria i
Argentina.

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News