Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-15

JS Securitys tf VD förvärvar aktier

JS Security Technologies Group AB (`'JS Security'' eller `'Bolaget'') meddelar idag att Bolagets tf VD, Pontus Wilgodt, har förvärvat aktier i Bolaget.

Pontus Wilgodt har förvärvat 2210 st aktier i Bolaget. Efter förvärvet uppgår Pontus Wilgodts sammanlagda aktieinnehav till 340 000 aktier, motsvarande 5,37% av kapital och röstetal. 

Denna publicering föranleds av att JS Security har beslutat att på eget initiativ publicera förvärv eller försäljningar av aktier i Bolaget som utgörs av styrelseledamöter eller ledande befattningshavare i Bolaget. Detta i enlighet med Bolagets strategi kring tydlig kommunikation med investerare, aktieägare och analytiker.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Författare Cision