Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: Delårsrapport januari - mars 2019

JAN-MAR 2019

· Periodens
hyresintäkter ökade
till 33,9 Mkr (27,8)
· Driftsöverskottet
uppgick till 20,3 Mkr
(15,7)
·
Förvaltningsresultatet
uppgick till 3,3 Mkr
(4,1)
· Värdeförändringar
för
förvaltningsfastigheter
uppgick till 66,3 Mkr
(45,8)
· Periodens resultat
efter skatt uppgick
till 46,3 Mkr (39,3)
och resultat per
stamaktie1uppgick till
16,53 kr (14,55)
· Totalt antal
förvaltade lägenheter
uppgick vid periodens
slut till 2 087
(1 7192)
· Periodens
hyresintäkter ökade
till 112,6 Mkr (84,4)
· Driftsöverskottet
uppgick till 73,6 Mkr
(52,5)
·
Förvaltningsresultatet
uppgick till 14,6 Mkr
(16,4)
· Värdeförändringar
för
förvaltningsfastigheter
uppgick till 196,4 Mkr
(270,1)
· Periodens resultat
efter skatt uppgick
till 173,6 Mkr (219,9)
och resultat per
stamaktie uppgick till
65,00 kr (85,27)
· Totalt antal
förvaltade lägenheter
uppgick vid periodens
slut till 1 771 (1 698)
- K2A fortsätter att
utvecklas starkt och
inledningen på 2019 var
inget undantag. Under
kvartalet påbörjades
inflyttning i 120
färdigställda
studentbostäder i Lund,
116 hyresbostäder i
Västerås och 80
hyresbostäder i
Enköping. Antal
förvaltade bostäder
ökade under kvartalet
till 2 087 jämfört med
1 719 under samma
period föregående år,
motsvarande en ökning
om 21 procent.
Merparten av dessa är
nyproduktion enligt
K2A:s egenutvecklade
koncept med yteffektiva
lägenheter uppförda i
trä. Vi förvaltar idag
bostäder i sammanlagt
tolv svenska städer, en
ökning från nio vid
samma period föregående
år. Hyresintäkterna
ökade under kvartalet
med 22,2 procent till
33,9 Mkr och
driftsöverskottet ökade
med 29,6 procent till
20,3 Mkr. Ökningen i
hyresintäkter och
driftsöverskott är en
följd av inflyttning i
ett ökat antal
förvaltningsobjekt.
Under första kvartalet
investerade vi totalt
107 Mkr i projekt och
vid utgången av mars
uppgick
fastighetsvärdet till 3
305 Mkr. Vid utgången
av perioden hade K2A en
total projektportfölj
med potential att
utveckla ytterligare 2
866 nyproducerade
hyresbostäder,
kommenterar Johan
Knaust, vd för K2A.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD, 0707400 450, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, CFO, 070723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Patrik Linzenbold, IR-chef, 070-825 26 30, patrik.linzenbold@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson
Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan
14:45 CEST den 25 april 2019.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag
som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla
typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är
Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i
övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive
markanvisningar, uppgår till cirka 5 350 bostäder. K2A:s
studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se
även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie
(K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank är
bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter: corp@avanza.se.
Telefon: 08-409 421 20

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/k2a-knaust---andersson-fastigheter-ab/r/delar...
https://mb.cision.com/Main/12007/2797000/1031992.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.