Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: Johan Knaust omvandlar och förvärvar Stam A-aktier

Omvandling och förvärv

Johan Knaust har i enlighet med omvandlingsförbehållet i K2A Knaust &
Andersson Fastigheter AB (publ), org. nr 556943-7600 ("Bolaget")
bolagsordning begärt omvandling av 200 000 stamaktier av serie A till
stamaktier av serie D.

Johan Knaust har idag även genom helägt dotterbolag till Karla
Fastigheter Holding AB, org. nr 559018-1169 påkallat option om
förvärv av 178 912 stamaktier av serie A, från tidigare
styrelseledamoten Christer Anderssons bolag Särinvest AB, org. nr
556647-0729, i enlighet med det optionsavtal som ingicks mellan Karla
Fastigheter Holding AB och Särinvest AB den 16 oktober 2017, vilket
offentliggjordes för marknaden samma dag. Förvärvet kommer att
genomföras den dag ovan nämnda omvandling av stamaktier registrerats
hos Bolagsverket och i den av Euroclear förda aktieboken.

Efter genomfört förvärv och omvandling av stamaktier av serie A uppgår
Bolagets totala röstetal till 17 093 436 röster fördelade på 1 513
952 stamaktier av serie A (10 röster), 807 488 stamaktier av serie D
(1 röst) och 1 146 428 preferensaktier (1 röst). Johan Knausts totala
innehav, efter ovannämnda omvandling och förvärv, motsvarar 29,7
procent av rösterna i Bolaget.

För ytterligare information:
Christian Lindberg, Affärsutveckling, K2A, 070-723 39 48,
christian.lindberg@k2a.se

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson
Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 21 december 2018 kl. 13.45 CET.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag
som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla
typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är
Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i
övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive
markanvisningar, uppgår till cirka 5 200 bostäder. K2A:s
studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se
även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie
(K2A PREF) är listad på Nasdaq First North Premier. Avanza Bank är
bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/k2a-knaust---andersson-fastigheter-ab/r/johan-...
https://mb.cision.com/Main/12007/2706167/967596.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.