Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-10

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: K2A vinner markanvisningstävling för utveckling av hyresbostäder i Västerås

K2A har vunnit Västerås kommuns markanvisningstävling för utveckling av hyresbostäder och torg i stadsdelen Bjurhovda. K2A ska bygga fyra byggnader med plats för cirka 180 hyresbostäder, lokal för bageri eller liknande verksamhet i bottenplan samt ett inbjudande torg i anslutning. Bagartorget kommer bli länken mellan gammalt och nytt i området och en naturlig mötesplats för de boende. Befintlig bebyggelse utgörs idag av villor och lamellhus och området som ursprungligen byggdes ut under 1960-talet har på senare tid moderniserats, bland annat med en ny skola.

Byggnaderna byggs i K2A:s egna produktionsanläggningar, med en stomme av trä samt träfasader och gröna tak av sedum eller gräs. Samtliga byggnader kommer vara Svanenmärkta.
- Västerås är en stad med stark tillväxt i Mälardalen och nu stärker vi vår position ytterligare. Bjurhovda är en stadsdel med en stor del bostäder i ägandeform och genom att bygga hållbara hyresbostäder och en inbjudande mötesplats vill vi möjliggöra ett levande område med plats för människor med olika bakgrund och skeden i livet, kommenterar Johan Knaust vd för K2A.
Byggstart är planerad till slutet av 2021.  

För ytterligare information:
Johan Knaust, vd K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se
Johan Hähnel, IR-chef K2A, 0706-056 334, johan.hahnel@k2a.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021.

 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 800 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.
 

Författare Cision