Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-05

Kabe AB: Ändrat datum för publiceringen av KABE Group ABs rapport för det fjärde kvartalet samt helår 2018

KABE Group AB har beslutat att tidigarelägga publiceringen av den
ekonomiska rapporten för fjärde kvartalet samt helår 2018. Rapporten
kommer att offentliggöras onsdagen den 27 februari istället för den 5
mars 2019.

2019-02-27 - Q4 2018 samt helår 2018

2019-05-14 - Q1 2019, årsredovisning 2018

2019-08-21 - Q2 2019

2019-10-31 - Q3 2019

2020-02-27 - Q4 2019 samt helår 2019

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och
information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 november 2018 kl. 11.30 CET.

Vidare upplysningar lämnas av CFO Linda Klinth. Telefon 036-344135.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och
försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den
Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett
produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till
återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är
idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt
omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet
anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE Group AB är noterat på
OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kabe-ab/r/andrat-datum-for-publiceringen-av-ka...
http://mb.cision.com/Main/1026/2663852/939180.pdf

Författare Cision