Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-03

Kabe AB: KABE Försäljnings AB har genom avtal överlåtit den rörelse som omfattar försäljning av husvagnar och husbil...

KABE Försäljnings AB, helägt dotterbolag i den koncern där det
noterade bolaget KABE Group AB är moderbolag, har genom avtal
överlåtit den rörelse som bedrives i förhyrda lokaler i Öggestorp
omfattande försäljning av husvagnar och husbilar med tillbehör till
konsument. Överlåtelsen liksom de fortsatta kontakterna mellan
bolagen har skett och sker på marknadsmässiga villkor.

Överlåtelsen sker till Holmgrens Bil i Småland AB, helägt dotterbolag
i den koncern där Holmgrens Group AB är moderbolag. I såväl det
köpande bolaget liksom i dess moderbolag är Benny Holmgren
styrelseledamot. Benny Holmgren är tillika styrelseledamot i KABE
Group AB.

Styrelsen har vid sin behandling av ärendet konstaterat att
omfattningen av överlåtelsen liksom avtalet i övrigt är av den art
och omfattning att något beslut ej erfordras av bolagsstämma i KABE
Group AB.

Denna information är sådan information som KABE Group AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2018 kl.
14:30.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon
036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och
försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den
Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett
produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till
återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är
idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt
omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet
anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE Group AB är noterat på
OMX Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/63CBF56E93635155E0...
http://mb.cision.com/Main/1026/2690105/956776.pdf

Författare Cision