Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

Kabe AB: KABE tecknar avtal om förvärv av aktier i det engelska företaget Coachman Group LTD

KABE Group AB (publ) tecknar den 19 juli avtal om förvärv av 21,5 % av
aktierna i Coachman Group LTD.

Förvärvet består av två delar. Dels köp av aktier av nuvarande
aktieägarna för 1,5 Milj £ och dels genom en riktad nyemission på 1,5
Milj £.

Förvärvet innehåller även en option för KABE att vid senare tillfälle
förvärva ytterligare 11 % av aktierna i Coachman Group LTD.

Förvärvet beräknas kunna slutföras 1:a augusti. Coachman kommer att
redovisas som intressebolag i KABE:s koncernredovisning.

Coachman är en av de ledande producenterna av husvagnar i
premiumsegmentet i England. Verksamheten bedrivs sedan 30 år i egna
lokaler i Hull, England. Omsättningen uppgick under det senaste
räkenskapsåret till 36,1 Milj £ (c:a 400 Mskr), med en
rörelsemarginal på c:a 5 %. Förvärvet beräknas bidra med c:a 0:40
kronor SEK i resultat per aktie på årsbasis.

KABE:s och Coachman:s produktprogram marknadsförs inom
premiumsegmentet. Företagen konkurrerar inte med varandra, då
produkterna säljs på helt skilda marknader.

KABE:s förvärv av en del av Coachman, möjliggör för företagen att
samarbeta vad gäller produktutveckling och inköp, samt utbyte av
produktionsteknik.

För ytterligare information, kontakta Alf Ekström VD och koncernchef,
telefon 0707442994

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och
information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli
2018 kl. 13.00 CET.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon
036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och
försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den
Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett
produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till
återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är
idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt
omsätter koncernen ca 2,3 miljarder kronor (2017) och antalet
anställda uppgår till drygt 600 personer. KABE AB är noterat på OMX
Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=504529...
http://mb.cision.com/Main/1026/2578299/880857.pdf

Författare Cision