Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-11-03

KABE: COVID KAN FORTSATT FÅ BETYDANDE PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Även om covid-19 fortsatt att prägla samhället, marknaden och ekonomin har Kabes återförsäljare upplevt ett ökat intresse för hållbara semesterformer, skriver husvagns- och husbilsföretaget i delårsrapporten.

"Initialt innebar det ökade intresset främst en högre efterfrågan på begagnade och billigare husvagnar och husbilar för att därefter även omfatta premiumvagnar och bilar", skriver Kabe.

Vidare är bolagets bedömning fortsatt att situationen rörande covid-19 kan få en betydande påverkan på Kabes verksamhet, främst vad gäller potentiella svårigheter att få tillgång till råmaterial och komponenter.

Kabe pekar också på att det har tagit vara på den nedgång i efterfrågan på husbilar som varit och allokerat resurser till att utveckla nya produkter. Den strategin har visat sig framgångsrik då efterfrågan och orderingången på Kabes och Adrias produkter är högre än föregående år, heter det.

"Det innebär att vi kommer öka produktionsvolymerna för att möta en stigande efterfrågan och samtliga 60 medarbetare vilka varslades i våras har erbjudits återanställning. I dag söker vi aktivt efter nya medarbetare", skriver Kabe.

Nedgången i omsättning och resultat för Kabe under tredje kvartalet är relaterat till problem i bolagets produktion samt en förskjutning av leveranser från Adria-fabriken i Slovenien.

"Kabes produktion har mött stora utmaningar relaterat till de smittskyddsåtgärder som införts till följd av covid-19 vilket avsevärt påverkat planering och bemanning. Sammanfattningsvis har vidtagna åtgärder visat sig vara effektiva gällande att skydda våra anställda, samarbetspartners och kontinuiteten i verksamheten", skriver Kabe.
Författare Direkt-SE