Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-25

KABE Group AB: Bokslutskommunike januari-december 2020

Nettoomsättningen uppgick till 2 132 Mkr (2 358)
Resultat efter skatt uppgick till 67 Mkr (118)
Resultat per aktie var 7,44 kr (13,11) 
Rörelseresultatet uppgick till 75 Mkr (137), rörelsemarginalen uppgick till 3,5% (5,8)
Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten om 265 Mkr (74)
Stark orderingång och ökad produktion av årsmodell 2021
Förvärv av det brittiska bolaget Coachman Group LTD i februari 2021  

 

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl. 13.00 CET.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

Författare Cision