Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-20

KABE Group AB: Halvårsrapport januari - juni 2020

Nettoomsättningen uppgick till 1 118 Mkr (1 397)
Resultat efter skatt uppgick till 35 Mkr (85)
Resultat per aktie var 3,89 kr (9,49)            
Rörelseresultatet uppgick till 43 Mkr (105)
Rörelsemarginalen uppgick till 3,8% (7,5)
Exklusive valutakurseffekter uppgick rörelsemarginalen till 5,2%
Stabilt orderläge

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 aug 2020 och kl 13.30 CET.

Författare KABE Group AB