Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-25

KABE Group AB: Halvårsrapport januari - juni 2021

Nettoomsättningen uppgick till 1 661 Mkr (1 118), en ökning med 49 %.  
För jämförbara enheter uppgick omsättningen till 1 442 Mkr, en ökning med 29 %.
Nettoresultatet uppgick till 106 Mkr (35). 
För jämförbara enheter uppgick nettoresultatet till 98 Mkr, en ökning med 180 %.
Resultatet per aktie var 11,78 kr (3,89). 
Rörelseresultatet uppgick till 122 Mkr (43), rörelsemarginalen uppgick till 7,3 % (3,8). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 307 Mkr (97). 
Förvärv av det brittiska bolaget Coachman Group LTD den 19 februari 2021. 

Denna information är sådan som KABE Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 11:30 CET.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

Författare Cision