Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

KABE Group AB: Kvartalsrapport januari - mars 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 509 Mkr (652)
· Resultat efter skatt uppgick till 9 Mkr (38)
· Resultat per aktie var 1,00 kr (4,28)
· Rörelseresultatet uppgick till 10 Mkr (48)
· Rörelsemarginalen uppgick till 2,0% (7,4). Exklusive
valutakurseffekter uppgick rörelsemarginalen till 4,7%

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 Mkr
(-18)

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och
information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 15.15 CET.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon
036-393701 Mobil 070-7442994.

KABE-koncernens huvudsakliga verksamhet består av tillverkning och
försäljning av husvagnar, husbilar och campingtillbehör till den
Europeiska marknaden. Med starka varumärken och ett brett
produktsortiment ska KABE vara en fullsortimentsleverantör till
återförsäljarna. KABE har sedan starten ständigt utvecklats och är
idag en koncern med dotterbolag såväl i Sverige som utomlands. Totalt
omsätter koncernen ca 2,36 miljarder kronor (2019) och antalet
anställda uppgår till drygt 607 personer. KABE AB är noterat på OMX
Nordiska Börs, Stockholm, Nordiska Listan, Small Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/kabe-group-ab/r/kvartalsrapport-januari---mar...
https://mb.cision.com/Main/1026/3109819/1246368.pdf

Författare Cision News