Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-11

KABE Group AB: Kvartalsrapport januari - mars 2021

Nettoomsättningen uppgick till 696 Mkr (509), en ökning med 37 %
Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 22 %
Nettoresultatet uppgick till 48 Mkr (9), för jämförbara enheter uppgick resultatet till 45 Mkr
Resultatet per aktie var 5,33 kr (1,00) 
Rörelseresultatet uppgick till 52 Mkr (10), rörelsemarginalen uppgick till 7,5 % (2,0) 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 33 Mkr (-13) 
Förvärv av det brittiska bolaget Coachman Group LTD den 19 februari 2021  

Denna information är insiderinformation som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning och information som KABE GROUP AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 13.00 CET.

Vidare upplysningar lämnas av VD och koncernchef Alf Ekström. Telefon 036-393701 Mobil 070-7442994.

Författare Cision